Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

היי, קוראים לי אורי ושנים אני מנסה ואף מצליח לשכנע אנשים לטייל. עד היום עשיתי את זה במסגרת העבודה שלי, אני מורה לשלח. כנראה שאני עושה את זה די טוב מכיוון שאפילו קיבלתי על זה פרס ארצי והייתי חתן פרס וילנאי לחינוך לידיעת הארץ לשנת 2017. תסלחו לי על חוסר הצניעות, במציאות אני צנוע אבל פה אני צריך לשווק (אלו החיים :). למעשה אני תמיד אוהב להרחיב את מה שאני עושה כך שישפיע על כמה שיותר אנשים ויהיה כמה שיותר חברתי. ראו ערך מיזמים אחרים שלי:
משא למסע - מיזם הנצחה לתרמילאים על ידי השאלת תרמילים למטיילים.
שינשינים - אתר וכנס ארצי שמעודד תלמידי יב לצאת לשנת שירות.
ועכשיו - פשוט לטייל הוא הדבר הבא.

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

היי, קוראים לי אורי ושנים אני מנסה ואף מצליח לשכנע אנשים לטייל. עד היום עשיתי את זה במסגרת העבודה שלי, אני מורה לשלח. כנראה שאני עושה את זה די טוב מכיוון שאפילו קיבלתי על זה פרס ארצי והייתי חתן פרס וילנאי לחינוך לידיעת הארץ לשנת 2017. תסלחו לי על חוסר הצניעות, במציאות אני צנוע אבל פה אני צריך לשווק (אלו החיים :). למעשה אני תמיד אוהב להרחיב את מה שאני עושה כך שישפיע על כמה שיותר אנשים ויהיה כמה שיותר חברתי. ראו ערך מיזמים אחרים שלי:
משא למסע - מיזם הנצחה לתרמילאים על ידי השאלת תרמילים למטיילים.
שינשינים - אתר וכנס ארצי שמעודד תלמידי יב לצאת לשנת שירות.
ועכשיו - פשוט לטייל הוא הדבר הבא.